09351460897
  • خانه
  • فروش ویلا تهران نیاوران مقدسی 300 متر زمین
فروش ویلا تهران نیاوران مقدسی 300 متر زمین
فروش خانه ویلایی
چهارشنبه 05 خرداد 1395

فروش ویلا تهران نیاوران مقدسی 300 متر زمین

فروش خانه ویلایی در تهران نیاوران 300 متر زمین و 500 متر بنا تریبلکس باز سازی شده

دارای بنای تریبلکس باز سازی شده در نیاوران خیابان مقدسی

فروش ویلا تهران, فروش ویلا نیاوران, خرید فروش ویلا تهران نیاوران

Sale villas