09351460897

خانه کلنگی فروشی 248مترتجریش فنا خسرو

فروش خانه کلنگی با متراژ 248 متر مربع

و با بر 13  دو نبش  به قیمت زمین

اطلاعات ملک

Sale villas